ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710495
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050140
รหัส Obec 6 หลัก :
  710495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแข้ด่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khaedon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแข้ด่อน
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มีนาคม 2466
อีเมล์ :
  suwinya_amnok@hotmail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน


นางภัทราวรรณ พวงบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ด่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน