ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710497
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050142
รหัส Obec 6 หลัก :
  710497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนสูง
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370188
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  Nonsungdom@Hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โดมประดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)


นายถาวร วรพิมพ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน