ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710498
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050143
รหัส Obec 6 หลัก :
  710498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเชียงมุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kood Chiang Moon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกุดเชียงมุน
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0898483083
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  ladawan333@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:47:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน


พันจ่าอากาศเอกวีรพงษ์ ศรีวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน