ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710499
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050144
รหัส Obec 6 หลัก :
  710499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHANLA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านจันลา
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0873581606
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  banjanlaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  81 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 09:38:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันลา


นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน