ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710500
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050145
รหัส Obec 6 หลัก :
  710500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแปดอุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  padum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแปดอุ้ม
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370206
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาโดมประดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม


นางสาวศิริพร ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปดอุ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน