ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำยืน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710501
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050162
รหัส Obec 6 หลัก :
  710501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำยืน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Numyuen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวารีอุดม
ตำบล :
  สีวิเชียร
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  numyuenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลน้ำยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:46:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำยืน


นายไสว วงศ์สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน