ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710502
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050163
รหัส Obec 6 หลัก :
  710502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannasamakki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาสามัคคี
ตำบล :
  สีวิเชียร
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2492
อีเมล์ :
  bannasamakki.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสีวิเชียร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:03:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี


นายสุนทร มะลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน