ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710504
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050165
รหัส Obec 6 หลัก :
  710504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chareansuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโนนเจริญศึกษา
ตำบล :
  สีวิเชียร
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-371050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สีวิเชียร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:35:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจริญศึกษา


นายปรีชา สุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน