ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710505
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050146
รหัส Obec 6 หลัก :
  710505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตายอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tayoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตายอย
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0862599329
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โดมประดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตายอย


นายสุนทร วิเศษดอนหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน