ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710507
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050161
รหัส Obec 6 หลัก :
  710507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huaykaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยแก้ว
ตำบล :
  สีวิเชียร
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-959272
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสีวิเชียร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:36:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว


นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน