ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710508
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050152
รหัส Obec 6 หลัก :
  710508
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tochodor. ฺBankasetsombun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเกษตรสมบูรณ์
ตำบล :
  บุเปือย
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุเปือยยางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์


นายอุดร ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน