ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งโตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710509
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050149
รหัส Obec 6 หลัก :
  710509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งโตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankangtone school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแก้งโตน
ตำบล :
  บุเปือย
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0811596514
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุเปือยยางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บุเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งโตน


นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งโตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน