ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710510
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050150
รหัส Obec 6 หลัก :
  710510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบุเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   chumchon ban bupuai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบุเปือย
ตำบล :
  บุเปือย
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-333069
โทรสาร :
  045333069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/05/2467
อีเมล์ :
  kaewladda@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุเปือย-ยางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 22:44:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย


นายสุพล ทิพย์สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน