ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710511
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050151
รหัส Obec 6 หลัก :
  710511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpuey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเปือย
ตำบล :
  บุเปือย
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0985872683
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิ.ย. 2508
อีเมล์ :
  winut14siribut@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุเปือย-ยางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บุเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือย


นางเบญญาภา สารีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน