ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710513
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050159
รหัส Obec 6 หลัก :
  710513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสวาง
ตำบล :
  ยางใหญ่
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-959268
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  nonsawarngschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:43:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสวาง


นายอุทัย ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน