ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกระชู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710514
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050160
รหัส Obec 6 หลัก :
  710514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงกระชู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGKRACHOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงกระชู
ตำบล :
  ยางใหญ่
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/07/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุเปือยยางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ยางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงกระชู


สิบตำรวจตรีโอร่อน บุญสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระชู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน