ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710515
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050148
รหัส Obec 6 หลัก :
  710515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโพดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpodwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองโพด
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0934976144
โทรสาร :
  045252803
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โดมประดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโพดวิทยา


นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน