ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710517
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050134
รหัส Obec 6 หลัก :
  710517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโซง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโซง
ตำบล :
  โซง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0943102778
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 เมษายน 2453
อีเมล์ :
  poomarinlove@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โซงสีวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโซง


นายนิรันดร์ ยานิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน