ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710518
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050135
รหัส Obec 6 หลัก :
  710518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banduan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดวน
ตำบล :
  โซง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0828700445
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2510
อีเมล์ :
  banduan.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โซงสีวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 00:29:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดวน


นางอรจิตต์ สุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน