ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710520
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050137
รหัส Obec 6 หลัก :
  710520
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาโม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantamo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตาโม
ตำบล :
  โซง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0987487499
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โซงสีวิเซียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาโม


นายอมรพันธ์ บุญฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน