ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710521
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050138
รหัส Obec 6 หลัก :
  710521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเทา
ตำบล :
  โซง
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  0825395824
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โซงสีวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เทศบาลตำบลโซง เทศบาลเมืองอุบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเทา


นายไสว บุตวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน