ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710523
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050216
รหัส Obec 6 หลัก :
  710523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0895840290
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  Bannongmek.0523school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก


นายประหยัด อุตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน