ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710524
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050217
รหัส Obec 6 หลัก :
  710524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแปก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองแปก
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-370167
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแปก


นายศักดา นาจาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน