ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710525
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050211
รหัส Obec 6 หลัก :
  710525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแปน
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34320
โทรศัพท์ :
  045-370243
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2509
อีเมล์ :
  nongpansch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:06:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแปน


นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน