ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710526
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050212
รหัส Obec 6 หลัก :
  710526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างหอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANGHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสร้างหอม
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-370113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2483
อีเมล์ :
  fonsupansa99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:03:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างหอม


นายคำเภา ปาปะสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน