ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710527
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050213
รหัส Obec 6 หลัก :
  710527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKumbak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคำบาก
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-959300
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  natdapon25@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:16:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำบาก


นายยืนยง หงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน