ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710528
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050214
รหัส Obec 6 หลัก :
  710528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kaeng Sombun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแก้งสมบูรณ์
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/05/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2562 เวลา 21:43:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์


นายจงกล ชูเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน