ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710529
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050176
รหัส Obec 6 หลัก :
  710529
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannapho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านค่าย
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-870223
โทรสาร :
  045-870223
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  napho2008@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาโพธิ์บ้านแมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์


นายทองคำ สำราญจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน