ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710531
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050189
รหัส Obec 6 หลัก :
  710531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกาหลงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONKALONGNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบล :
  บ้านแมด
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  097-3426838
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/02/2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:45:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน