ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโจด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710533
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050186
รหัส Obec 6 หลัก :
  710533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนโจด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanDonjod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านดอนโจด
ตำบล :
  บ้านแมด
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0879647592
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2522
อีเมล์ :
  donjod@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านแมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:59:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนโจด


นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโจด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน