ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710534
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050187
รหัส Obec 6 หลัก :
  710534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannacan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาแคน
ตำบล :
  บ้านแมด
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  09 2299 6663
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 09:40:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแคน


นายทัศนพงศ์ โคพะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน