ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710535
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050185
รหัส Obec 6 หลัก :
  710535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONBAK MITTRAPHAP 83
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านอุดรเจริญ
ตำบล :
  บัวงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0986708755
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พ.ค. 2493
อีเมล์ :
  nonbakschool.83@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุณฑริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บัวงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10:14:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83


นายคำผล ถึงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน