ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710536
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050201
รหัส Obec 6 หลัก :
  710536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonlaingkrungjarern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านโนนเลียง
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:22:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ


นายมนเทียน บัวใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน