ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710537
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050199
รหัส Obec 6 หลัก :
  710537
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannadom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาโดม
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-370156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสะโนโนนค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโดม


นายกมล กิ่งบู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน