ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุดมชาติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710538
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050200
รหัส Obec 6 หลัก :
  710538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุดมชาติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ๊Udomchart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านอุดมชาติ
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0854668690
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พ.ค.2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสะโนโนนค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 19:00:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุดมชาติ


นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมชาติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน