ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710539
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050198
รหัส Obec 6 หลัก :
  710539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonhoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนหุ่ง
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0863866097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  nonhoongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุณฑริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 16:59:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง


นายนิวัตน์ สินธุจรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน