ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเมย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710540
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050166
รหัส Obec 6 หลัก :
  710540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเมย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongmoei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงเมย
ตำบล :
  คอแลน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-959274
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2491
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คอแลน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอแลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:29:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเมย


ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเมย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน