ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอแลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710542
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050167
รหัส Obec 6 หลัก :
  710542
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอแลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCOLAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคอแลน
ตำบล :
  คอแลน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-334048
โทรสาร :
  045334055
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2453
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาคอแลน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคอแลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอแลน


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน