ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแป้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710543
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050168
รหัส Obec 6 หลัก :
  710543
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนแป้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhonpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านศิลาชัย
ตำบล :
  คอแลน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0991966578
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/09/2483
อีเมล์ :
  rudchadaporn.pp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคอแลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 23:35:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนแป้น


นายปรีดา ชิดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแป้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน