ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710547
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050172
รหัส Obec 6 หลัก :
  710547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bunkangyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแก้งยาง
ตำบล :
  คอแลน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0892856510
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอแลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:13:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งยาง


นายวิสุทธิ์ ชารีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน