ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710548
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050184
รหัส Obec 6 หลัก :
  710548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบุณฑริก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbuntharik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพนงาม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-376112
โทรสาร :
  045376112
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2475
อีเมล์ :
  anubalboontharik@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบุณฑริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:52:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก


นายสมาน นามปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน