ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710550
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050183
รหัส Obec 6 หลัก :
  710550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaipor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านห้วยปอเจริญ
ตำบล :
  บัวงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  081-1935-918
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  Huaiporschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บัวงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:19:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยปอ


นายเวียงชัย นิลดวงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน