ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710551
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050192
รหัส Obec 6 หลัก :
  710551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านป่าสน
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0944136062
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  go_306@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุณฑริก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน