ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710552
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050208
รหัส Obec 6 หลัก :
  710552
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaengsawang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก้งสว่าง
ตำบล :
  ห้วยข่า
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  087-3566309
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/01/2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง


นางณัฏฐศิพิชญ์ ยืนยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน