ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710554
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050203
รหัส Obec 6 หลัก :
  710554
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BansangmuangSomsiaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านม่วงงาม
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0856790023
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2481
อีเมล์ :
  SCSangmuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสะโนโนนค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว


นายเวทย์ชาย วงศ์เพม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน