ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710555
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050179
รหัส Obec 6 หลัก :
  710555
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนค้อ
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0872561491
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤศจิกายน 2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสะโนโนนค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   อบต.โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 23:19:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนค้อ


นายไพบูลย์ วรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน