ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710558
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050178
รหัส Obec 6 หลัก :
  710558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองยู
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0857199193
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยู


นายอ่วง สุธรรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน