ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710559
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050206
รหัส Obec 6 หลัก :
  710559
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban nong muang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองม่วง
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-370245
โทรสาร :
  045370245
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองสะโนโนนค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วง


นายนพดล ใจบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน