ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710560
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050207
รหัส Obec 6 หลัก :
  710560
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมพรรัตน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansompornrat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสมพรรัตน์
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  0621087409
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:16:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์


นายประจักษ์ ทอนอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน