ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710561
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050204
รหัส Obec 6 หลัก :
  710561
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNhonjik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านโนนแสนสุข
ตำบล :
  หนองสะโน
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-950349
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  Nonjig2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสะโน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 12:45:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจิก


นายจำนงค์ พรมโลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน